ภาพกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ปี 2562 @SciKU

กิจกรรม “สบู่พอเพียง”

กิจกรรม “BioArt ศิลปะแห่งชีวิต”

กิจกรรม ” เกมส์ถอดรหัส”

กิจกรรม “มหัศจรรย์แห่งแสง”

กิจกรรม “ปั้นเมฆ เสกฝน & สถิติหรรษา”

กิจกรรม “น้ำมหัศจรรย์”

กิจกรรม ” เพราะเราต่างกัน”

กิจกรรม ” ท่องโลกหลากสีของเหล่า”

กิจกรรม “เปิดโลกรังสี”

กิจกรรม “Smart Robot Smart Kids”

กิจกรรม “วัสดุน่าฉงาน”

กิจกรรม “ไบโอดีเซลจากจุลินทรีย์: พลังงานแห่งอนาคต”