ตั้งค่า Googlemap อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มก.  : https://maps.app.goo.gl/RqbV4a2Bx97o5LoSA

ที่อยู่: เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

การเดินทางมายังคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รถยนต์ส่วนบุคคล

ขับตามเส้นทางที่ปรากฏในแผนผัง 

การเดินทางภายในมหาวิทยาลัย

รถสวัสดิการมหาวิทายลัย (บริการฟรี) สาย 1 , 2 , 4 รถจักรยานยนต์รับจ้าง

รถโดยสารประจำทาง

  • ถนนพหลโยธิน รถโดยสายประจำทางสาย 34, 39, 59, 114, 158, 503, 522, 543ก; รถตู้โดยสารประจำทางสายรังสิต-อนุสาวรีย์
  • ถนนงามวงศ์วาน รถโดยสารประจำทางสาย 24, 63, 104, 177, 206, 522, 545; รถตู้โดยสารประจำทางสายมีนบุรี-แคราย
  • ถนนวิภาวดี-รังสิต สาย 29, 39, 42, 69, 134, 187, 504, 510, 513, 522, 538, 555 ; รถตู้โดยสารประจำทางสายรังสิต-อนุสาวรีย์

รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดง สถานีบางเขน
รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์