ที่อยู่: เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

การเดินทางมายังคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รถยนต์ส่วนบุคคล

ประตูงามวงศ์วาน 1 ขับตรงมาประมาณ 500 เมตร ก็จะเจออาคารทวี ญาณสุคนธ์ อยู่ทางด้านซ้ายมือ

การเดินทางภายในมหาวิทยาลัย

รถสวัสดิการมหาวิทายลัย (บริการฟรี) สาย 1 , 2 , 4 รถจักรยานยนต์รับจ้าง

รถโดยสารประจำทาง

  • ถนนพหลโยธิน รถโดยสายประจำทางสาย 34, 39, 59, 114, 158, 503, 522, 543ก; รถตู้โดยสารประจำทางสายรังสิต-อนุสาวรีย์
  • ถนนงามวงศ์วาน รถโดยสารประจำทางสาย 24, 63, 104, 177, 206, 522, 545; รถตู้โดยสารประจำทางสายมีนบุรี-แคราย
  • ถนนวิภาวดี-รังสิต สาย 29, 39, 42, 69, 134, 187, 504, 510, 513, 522, 538, 555 ; รถตู้โดยสารประจำทางสายรังสิต-อนุสาวรีย์

รถไฟลอยฟ้า

BTS สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ N13