หมวดหมู่: กิจกรรม

“เลื่อนวันจัดกิจกรรมอย่างไม่มีกำหนด” กิจกรรมที่ 12 “INVISIBLE PLASTIC: มหันตภัยเงียบ”

รายละเอียดกิจกรรมที่ 12 "INVISIBLE PLASTIC: มหันตภัยเงียบ" ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น.
Read More

“งดจัดกิจกรรม” กิจกรรมที่ 11 “เคมีสมุนไพรลดภัย PM 2.5”

รายละเอียดกิจกรรมที่ 11 “เคมีสมุนไพรลดภัย PM 2.5” ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.
Read More

“งดจัดกิจกรรม” กิจกรรมที่ 10 “ใช้วัสดุอย่างอยู่เป็น อยูร่วม รักษ์โลก”

รายละเอียดกิจกรรมที่ 10 “ใช้วัสดุอย่างอยู่เป็น อยู่ร่วม รักษ์โลก” ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.
Read More

กิจกรรมที่ 7“สู้ PM 2.5 และ สแกนหาสมบัติใต้พื้นพิภพ”

รายละเอียดกิจกรรม "สู้ PM 2.5 และ สแกนหาสมบัติใต้พื้นพิภพ" ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00 น. - 12:00 น.
Read More

กิจกรรมที่ 6 “การแยกสารผสมในหมึกปากกาด้วยโครโตกราฟี”

รายละเอียดกิจกรรม "การแยกสารผสมในหมึกปากกาด้วยโครโตกราฟี" วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00 น. - 12:00 น.
Read More