ประมวลภาพกิจกรรม เปิดบ้านมหาวิทยาลัยเด็ก @SciKU พ.ศ. 2560