ป้ายกำกับ: ประถมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรม “ปั้นเมฆ เสกฝน” & “สถิติหรรษา”

รายละเอียดกิจกรรม "ปั้นเมฆ เสกฝน" & "สถิติหรรษา" ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2562 เวลา 08:00 น. ‒ 12:00 น.
Read More

กิจกรรม “ท่องโลกหลากสีของเหล่าต้นไม้”

รายละเอียดกิจกรรม "ท่องโลกหลากสีของเหล่าต้นไม้" ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 น. ‒ 12:00 น.
Read More