รายละเอียดกิจกรรม "BioArt: ศิลปะแห่งชีวิต" ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2562 เวลา 08:30 น. ‒ 12:00 น.