ตารางกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก @SciKU พ.ศ. 2563

ในปี พ.ศ. 2563 นี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 12 กิจกรรม ดังรายการต่อไปนี้

กิจกรรมที่กิจกรรมวันที่เวลาเงื่อนไขผู้สมัครจำนวนรับ
1.เปิดโลกรังสี15 กุมภาพันธ์ 256309:00 – 12:00 น.ป. 4 – ป. 650 คน
2.พลาสติกชีวภาพจากแบคทีเรีย16 กุมภาพันธ์ 2563
13:00 – 16:00 น.ม.1 – ม.350 คน
3.พันธุศาสตร์หรรษา22 กุมภาพันธ์ 256309:00 – 12:00 น.ม. 1 – ม.350 คน
4.เลือกลงทุนกองไหนดี22 กุมภาพันธ์ 256309:00 – 12:00 น. ม. 1 – ม.3 50 คน
5.Smart Robot Smart Kids23 กุมภาพันธ์ 256308:00 – 12:00 น. ป. 4 – ป. 650 คน
6.การแยกสารผสมในหมึกปากกาโดยโครมาโตกราฟี 29 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 – 12:00 น.ป. 4 – ป. 650 คน
7.สู้ PM 2.5 และสแกนหาสมบัติใต้พื้นพิภพ7 มีนาคม 256309:00 – 12:00 น. ม. 1 – ม.3 50 คน
8.เกมส์ถอดรหัส7 มีนาคม 256309:00 – 12:00 น. ป. 4 – ป. 650 คน
9.มหัศจรรย์แห่งแสง14 มีนาคม 2563 13:00 – 16:00 น. ป. 4 – ป. 650 คน
10.ใช้วัสดุอย่างอยู่เป็น อยู่ร่วม รักษ์โลก 14 มีนาคม 2563 13:00 – 16:00 น. ม. 1 – ม.3 50 คน
11.เคมีสมุนไพรลดภัย PM 2.5 14 มีนาคม 2563 13:00 – 16:00 น. ป. 4 – ป. 6 50 คน
12.Invisible plastic: มหันตภัยเงียบ15 มีนาคม 2563 09:00 – 12:00 น. ป. 4 – ป. 6 , ม. 1 – ม.3

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การแต่งกายในการเข้าร่วมกิจกรรม: ชุดสุภาพ (บางกิจกรรมมีข้อกำหนดให้สวมกางเกงขายาว และงดเว้นการสวมใส่รองเท้าแตะเข้าร่วมกิจกรรม)

One Comment