“เลื่อนวันจัดกิจกรรมอย่างไม่มีกำหนด” กิจกรรมที่ 12 “INVISIBLE PLASTIC: มหันตภัยเงียบ”

ข้อมูลทั่วไปของกิจกรรม

ชื่อกิจกรรมINVISIBLE PLASTIC: มหันตภัยเงียบ
วัน – เวลาที่จัดกิจกรรมเลื่อนวันจัดกิจกรรมอย่างไม่มีกำหนด
สถานที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมชั้น 1 อาคารภาควิชาสัตววิทยา (ZOO) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
การแต่งกายชุดสุภาพ กางเกงขายาว
หน่วยงานผู้จัดกิจกรรมภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในนามของ โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนที่นั่งที่รับได้50 ที่นั่ง ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ ที่นี่
เงื่อนไขผู้สมัคร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป. 4-6) และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1 – ม. 3)
วิธีการสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น เริ่มรับสมัคร วันพฤหัส่ดบีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป คลิกที่นี่
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

08.30 – 08.45 น.ลงทะเบียน ณ ชั้น 1 อาคารภาควิชาสัตววิทยา
08.45 – 09.00 น.ชี้แจงรายละเอียดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก และรับประทานอาหารว่าง
09.00 – 12.00 น.กิจกรรมเวียนฐาน

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม