“งดจัดกิจกรรม” กิจกรรมที่ 11 “เคมีสมุนไพรลดภัย PM 2.5”

ข้อมูลทั่วไปของกิจกรรม

ชื่อกิจกรรมเคมีสมุนพรลดภัย PM 2.5
วัน – เวลาที่จัดกิจกรรม“งดจัดกิจกรรม”
สถานที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม202 ชั้น 2 อาคารกฤษณา ชุติมา (CHEM) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
การแต่งกายชุดสุภาพ กางเกงขายาว
หน่วยงานผู้จัดกิจกรรมภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในนามของ โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนที่นั่งที่รับได้50 ที่นั่ง ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ ที่นี่
เงื่อนไขผู้สมัคร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป. 4-6)
วิธีการสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น เริ่มรับสมัคร วันพฤหัส่ดบีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป คลิกที่นี่
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.

12:40 น. – 13.00 น.ลงทะเบียน ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารกฤษณา ชุติมา (CHEM)
13.00 – 16.00 น.นักเรียนทำกิจกรรมภายใต้ความดูแลของคณาจารย์และนิสิตพี่เลี้ยงผู้ดำเนินกิจกรรม

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

One Comment