หมวดหมู่: กิจกรรม

กิจกรรมที่ 2 “พลาสติกชีวภาพจากแบคทีเรีย”

รายละเอียดกิจกรรมที่ 2 "พลาสติกชีวภาพจากแบคทีเรีย" วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น. - 16:00 น.
Read More