โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก @SciKU พ.ศ. 2563

ขั้นตอนการสมัครสมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสอบรายชื่อ

ข้อมูลที่ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมต้องเตรียมความพร้อมมาก่อนเปิดระบบรับสมัคร

 1. ข้อมูลประจำตัวของผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่
  1. เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  2. ชื่อ – นามสกุล
  3. ชื่อเล่นข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ได้แก่
  4. วัน เดือน ปีเกิด
  5. โรงเรียนและระดับการศึกษา (ป.4 – 6 , ม. 1 – 3)
  6. ที่อยู่ปัจจุบัน
  7. หมายเลขโทรศัพท์ของนักเรียนผู้สมัคร (ถ้ามี)
 2. ข้อมูลติดต่อบิดา – มารดาของผู้สมัคร ได้แก่
  1. ชื่อ – นามสกุลของบิดา/มารดา
  2. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับของบิดา/มารดา
 3. กิจกรรมที่ต้องการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก @SciKU พ.ศ. 2563

 1. ศึกษารายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
 2. ตรวจสอบจำนวนที่นั่งคงเหลือในแต่ละกิจกรรมต่างๆ ก่อนดำเนินการสมัครที่แท็บเมนูรายชื่อผู้สมัคร
 3. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรับสมัครเข้าร่วมโครงการให้ครบถ้วนและถูกต้องที่แท็บเมนู สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 4. ตรวจสอบข้อมูลผลการรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่แท็บเมนู รายชื่อผู้สมัคร อีกครั้งหนึ่ง

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก @SciKU พ.ศ. 2563

โปรดทราบ: หากเพิ่งดำเนินการยืนยันการส่งข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ โปรดทำการ รีเฟรชหน้านี้ เพื่อดูข้อมูลล่าสุด ระบบรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอาจใช้เวลาในการการปรับปรุงตารางรายชื่อผู้สมัครฯ 1-5 นาทีหลังจากที่ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมยืนยันการส่งข้อมูล

หมายเหตุ: กดที่แท็บเมนู “กิจกรรมที่ …” เพื่อแสดงรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่ประสงค์จะตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร จำนวนผู้สมัครแล้ว และจำนวนที่นั่งคงเหลือ

35 Comments