คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานมหาวิทยาลัยเด็ก ตามปกติ

ขอให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสวมใส่หน้ากากอนามัยในการเข้าร่วมโครงการด้วย ค่ะ